Årets dimission 2020

I år er der meget, der er forandret ...

Årets dimission afvikles fredag den 26/6 kl. 10.00. Det er forventningen, at arrangementet er færdigt senest kl. 12.00.I forlængelse af myndighedernes retningslinjer, er det tilladt for skolen at invitere pårørende med til dimissionen. Vi har sikret en model, hvor det er muligt at invitere det maximale antal pårørende, og det betyder, at hver elev må være ledsaget af tre personer. Der vil være sat stole op til netop dette antal. Hver klasse afvikler dimission i et afgrænset lokale eller område. I oversigten nedenfor fremgår de enkelte klassers tildelte lokale/område, og det fremgår, hvordan man skal gå til lokalet. Ved at overholde disse anvisninger sikrer vi, at grupper af gæster ikke blandes i forbindelse med arrangementet. 

Klasse  

Lokale/område 

Indgang  

3.a 

Lærerværelse 

Bagindgang 

3.h 

Drengesal 

Fra parkeringsplads 

3.i 

Kantine 1 

Dør mellem lokale 50 og 59 

3.j 

Aula 

Bagindgang 

3.k 

Kantine 2 

Via hovedindgangen via forhallen 

3.m 

Telt 1 

Sti fra Engvej 

3.s 

Hal 1 

Via hovedindgang over gården 

3.t 

Telt 2 

Sti fra Engvej 

3.u 

Telt 3 

Via cykelparkering / bagindgang 

3.v 

Telt 4 

Via cykelparkering / bagindgang 

3.y 

Hal 2 

Dør mod Chr. Richardts Vej 

 

Vi skal bede alle om at være opmærksomme på følgende:  

  • Kom i god tid – tag højde for parkeringsproblemer og kø  
  • Kom så vidt muligt gående. Hvis det er nødvendigt med bil: Parkér gerne ved Fruens Bøge eller på de omkringliggende veje  
  • Forsøg at forebygge et behov for toiletbesøg på skolen i de to timer, som afviklingen maximalt tager. Der vil være særskilte toiletter til hver klasse, men det er ønskeligt, at de primært bruges som en nødløsning
  • Sæt meget gerne jeres mobiltelefoner på ”flyfunktion”. Vi har brug for så få forstyrrelser som muligt af hensyn til den transmission, som dimissionen baserer sig på.  


Man kan være med hjemmefra
 

Af hensyn til enkelte elever i risikogruppen samt til pårørende, som ikke kan være med til dimissionen grundet det maximale antal gæster, live streames hele arrangementet. Det vil fremgå på skolens Facebook-side, hvordan man følger denne live streaming.