Internationalt projekt for de sproglige studieretninger - lær sprog hvor det tales!

Vores elever i de to sproglige studieretninger får tilbud om at deltage i et internationalt projekt. Projektet går ud på at lære sprogene i studieretningen så godt som muligt igennem studieophold i udlandet, og samtidig udvikler eleverne deres selvstændighed og evne til at begå sig i udlandet. Eleverne i projektet deltager i to studieophold, et i hvert af de sprogområder, som er repræsenteret i studieretningsfagene. I 2.g kommer de således på udvekslingsophold på en amerikansk high school i nærheden af New York, og i 3.g på et sprogskoleophold eller udvekslingsophold i Spanien eller Tyskland.

Det medfører en betydelig ekstra udgift for de elever, der vælger at deltage i det internationale projekt, men det er også muligt at vælge en af de sproglige studieretninger uden at være med i det internationale projekt.

Se mere om vores sproglige studieretninger på hjemmesiden under Ny elev.

Sprogskole