Comenius sprogassistenter

Comenius sprogassistenter er unge akademikere fra forskellige europæiske lande, som har lyst til at undervise i et andet europæisk land i en længere periode. EU formidler kontakten mellem sprogassistenterne og de skoler, der vil udnytte denne ordning.
Vi har foreløbig haft sprogassistenter fra England, Frankrig og Tyskland, som har assisteret vores egne lærere i timerne. Især sproglærerne har kunnet udnytte fordelene ved at være to lærere til stede i klasserne, hvoraf den ene var en 'native speaker'.

Undervisning

Native speakers er guld værd i sprogundervisningen