Internationalt

Vi er en skole med internationalt udsyn, og vi lægger vægt på, at eleverne på forskellige måder lærer om betydningen af deres eget og Danmarks internationale engagement.

Vi ser internationaliseringen som en naturlig forlængelse af regeringens strategi om at give de unge kompetencer til at begå sig i en international verden.
Der er både faglige og personlige gevinster ved at deltage i internationale aktiviteter.
Vi har været involveret i forskellige aktiviteter med internationalt islæt, og vi forsøger løbende at igangsætte nye initiativer, som kan hjælpe eleverne til at orientere sig mod den globale virkelighed.

Eksempler på skolens internationale engagement:

  • vores internationale klasser (studieretningerne med engelsk A, spansk eller tysk A og samfundsfag B) er på enten udveksling eller sprogskoleophold i henholdsvis USA og Spanien eller Tyskland
  • udveksling med en indisk skole i New Delhi
  • udveksling med en tysk skole i Berlin
  • studierejser for alle klasser i 2.g og nogle valghold i 3.g
  • medlemskab af netværket Globale Gymnasier
  • globalt udsyn i undervisningen
  • ca. 7 udvekslingselever på skolen hvert år
  • skolen sender en gruppe elever til Model United Nations i Nyborg


2.a har genbesøg af deres amerikanske venskabsklasse fra Bay Shore High School, New York, i foråret 2015:

Fagligt samarbejde om at skabe det gode samfund, 'Amerimark'. Resultatet fremvises i aulaen:

Vores internationale klasse samarbejder med deres amerikanske venskabsklasse om at samle penge ind til syriske flygtninge ved at lave lotteri, kagesalg og loppemarked:

    

3.c, en af vore internationale klasser, på udveksling i Annapolis, USA i efteråret 2016:

Sammen med de amerikanske værter på udflugt til Washington:

3.c følger undervisningen på Annapolis High School:

2.j har besøg af deres indiske venskabsklasse i foråret 2016. Gæsterne holder 'India Day' for vore elever i aulaen:

        

          

 

Internat. koordinator

Jette Høj-Larsen
Jette Høj-Larsen