Indsatsområder

Tre af skolestrategiens indsatsområder er udpeget til nøgleområder i perioden 2015-2018.

Det drejer sig om følgende:

  • Kollegial supervision
  • Løfteevne
  • Omlagt skriftligt arbejde og studietid


I efteråret 2018 evalueres de tre nøgleområder, og opfølgningsplaner udarbejdes. Opfølgningsplanerne indeholder ændringsbehov, løsningsforslag og operationelle kvalitetsmål. I forlængelse heraf udpeges tre nye nøgleområder, som løber i perioden 2018-2021.