Forsømmelser

Regelgrundlag:
'Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser' BEK nr 1077 af 13/09/2017.

I det almene gymnasium er der mødepligt til al undervisning, og man er forpligtet til at aflevere alle skriftlige opgaver rettidigt. I forsømmelser indgår sygdom og moduler, hvor eleven ikke er til stede i fuldt omfang samt skriftlige opgaver, der ikke er afleveret efter aftale med læreren.

Læs mere om forsømmelser i studie- og ordensreglerne:

 

Se også ...

Sct. Knuds Gymnasiums politik vedrørende fastholdelse og fravær.