Som dimittend fra Sct. Knuds Gymnasium har du mulighed for at ansøge om et legat på max 15.000 kr. fra Lektor H. Casparijs Fond.

Det er en betingelse for at kunne modtage legatet, at du er godt i vej med din videregående uddannelse og står foran et udlandssemester.

Vejledning til ansøgning

Ved ansøgning om legat fra Lektor H. Casparijs Fond skal du skrive en motiveret ansøgning, hvor du oplyser dit fulde navn, CPR-nummer, nuværende adresse, mailadresse samt dimittendår fra Sct. Knuds Gymnasium.
Dernæst bedes du oplyse, hvilken uddannelse du er i gang med, hvornår du startede, og hvornår du forventer at blive færdig.

Hovedafsnittet skal indeholde din begrundelse for at søge legatet inkl. relevante bilag, herunder et budget for dit udlandssemester. Du forventes at udarbejde et fornuftigt og realistisk budget. Nogle tips til budgetlægning kunne være:

  • Opgiv kun udgifter, der er direkte relateret til dit studieophold (fitness-abonnement, tøj, bærbar pc, rundrejse i det pågældende land, m.v. ligger uden for Fondens støtteområde)
  • Inkluder alle dine indtægter – også SU
  • Undlad at sætte budgetposterne for højt (hvad er dit madbudget f.eks. her i Danmark?)

Legater udbetales to gange årligt primo januar/juli. Legatet ansøges og uddeles som hovedregel forud for et udlandsophold. Ved ansøgning inden et forårssemester er ansøgningsfristen 1. november, mens ansøgningsfristen inden et efterårssemester er 1. maj.

Ansøgningen sendes på mail til Forældreforeningens formand, den til enhver tid siddende vicerektor på Sct. Knuds Gymnasium.
Ved ansøgning om legat accepterer du, at Forældreforeningen gemmer din ansøgning i 5 år, og at din ansøgning videresendes på mail til alle foreningens bestyrelsesmedlemmer. Ansøgninger behandles fortroligt og tilgås kun af bestyrelsen.