Optagelsesregler

 • Optagelse
 • Fra 9./10. klasse
 • Afbrudt forløb
 • Fordeling

Din uddannelsesplan er en plan for din fortsatte uddannelse. Alle elever skal have udarbejdet en uddannelsesplan ved udgangen af 9. og 10. klasse. Uddannelsesplanen, som Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) eller de frie skoler / efterskolerne har ansvaret for, bliver til dit ansøgningsskema. Din ansøgning skal sendes til dit højest prioriterede uddannelsessted: din 1. prioritet. Bemærk at du også skal anføre 2. og 3. prioritet.

Uddannelsesparathedsvurderingen er en vurdering af din uddannelsesparathed. Vurderingen foretages af UU-centret i samarbejde med din skole eller den frie skole / efterskole, der har ansvaret for din uddannelsesplan. Hvis din fri- eller efterskole vurderer, at du er ikke-uddannelsesparat, skal de kontakte UU-centret i din hjemkommune, der foretager en ny vurdering. Dine forældre (hvis du endnu ikke er fyldt 18 år) kan generelt forlange UU-centrets vurdering efterprøvet af en ungdomsuddannelsesinstitution. Ungdomsuddannelsesinstitutionens vurdering er endelig - dvs. du fx ikke kan klage over vurderingen eller tage den om.

Optagelse på stx

For at opnå retskrav på at blive optaget i gymnasiet, skal du være erklæret uddannelsesparat og have de faglige, personlige og sociale forudsætninger, som er nødvendige for at gennemføre en gymnasial uddannelse.

Hvis du søger optagelse direkte efter 9./10. klasse, skal du have:

 1. ansøgt senest 1. marts om optagelse i direkte forlængelse af 9./10. klasse
 2. afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller gennemført undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse, og bestået folkeskolens afgangseksamen
 3. aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver
 4. bestået folkeskolens afgangseksamen
 5. bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer eller i de obligatoriske afgangsprøver opnået karaktergennemsnittet 3,0. Hvis sidstnævnte karaktergennemsnit ligger mellem 2,0 og 3,0, skal du til en vejledningssamtale med rektor
 6. modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse (fransk eller tysk).

Hvis du ikke er erklæret uddannelsesparat, men bekræfter dit faglige niveau til folkeskolens obligatoriske afgangsprøver og i disse opnår et karaktergennemsnit på 6,0, har du retskrav på optagelse.

Hvis du søger optagelse efter 10. klasse, gælder desuden, at du skal have:

 1. modtaget undervisning i 10. klasse i dansk, engelsk og matematik og har herefter aflagt enten folkeskolens 9.-klasseprøver eller 10.-klasseprøver i disse tre fag

NB: Det gælder generelt, at retskravet om optagelse bortfalder, hvis du ikke aflægger de krævede prøver. Hvis du på grund af dokumenteret sygdom ikke har aflagt en eller flere af de krævede prøver, skal du til obligatorisk optagelsesprøve og optagelsessamtale. Hvis du bliver syg efter optagelsesprøven medio juni, skal du til optagelsesprøve primo august.

Optagelse efter optagelsesprøve og optagelsessamtale

Hvis du ikke har retskrav på optagelse til stx-uddannelsen, skal du til obligatorisk optagelsesprøve og optagelsessamtale (jf. §18-22 i optagelsesbekendtgørelsen). Optagelsesprøven er en centralt stillet prøve, hvor du bliver testet i fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. Inden for to uger efter optagelsesprøven bliver prøven fulgt op med en optagelsessamtale med en fra skolens ledelse og en studievejleder.

Du kan optages, hvis du samlet set består optagelsesprøven. Efter prøverne laver vi en helhedsvurdering af din prøve og samtale, og vi sender dig et brev med resultatet.

Optagelsesprøven afholdes i år fredag den 14. juni 2019. Til prøven skal du medbringe gyldig billedlegitimation - fx dit pas.

Inden sommerferien modtager alle, der er reserveret plads på Sct. Knuds Gymnasium brev i e-Boks (vi udsender ingen papirbreve) med information om skolestart mv.

Du er velkommen til at maile til skolen på mail@sctknud-gym.dk, eller du kan ringe til skolens kontor på 6311 5660 for at få svar på evt. spørgsmål.

Læs mere

Du kan læse mere om reglerne for optagelse på følgende links:

Pladsreservation

Alle ansøgere, der ansøger rettidigt inden 1. marts, får reserveret plads på den uddannelse, der forventer at optage dem, uanset om de

 • kan optages på baggrund af uddannnelsesparathedsvurderingen
 • går på en prøvefri skole og skal til optagelsesprøve i juni måned
 • er ikke-uddannelsesparate og derfor skal til optagelsesprøve.

Optagelsesprøve, hvis

 • du ansøger fra en prøvefri skole
 • du ansøger fra en efterskole og går på en alternativ 9. eller 10. klasse, hvor der ikke aflægges prøve
 • du ikke har 2. fremmedsprog fra grundskolen
 • du har søgt om optagelse for sent (frist 1. marts)
 • du bliver vurderet ikke-uddannelsesparat ved den endelige uddannelsesparathedsvurdering ca. 1. juni
 • du ikke søger direkte efter 9./10. klasse
 • du søger fra 10. klasse og ikke har aflagt folkeskolens 9. klasse-prøver ved afslutningen af 9. klasse.

Vejl. optagelsesprøve

Du finder her eksempler på, hvordan optagelsesprøven ser ud: