Velkommen som elev i 1.g

Vi er stolte af vores skole, og vi vil meget gerne dele den med jer. Vi har tænkt os grundigt om, da vi udvalgte ordene Fællesskab, Faglighed og Udvikling som centrale for skolen. Når fællesskab nævnes først, så er det, fordi man lærer bedst og mest, hvis det sker i trygge rammer, hvor det sociale miljø er velfungerende. Og vi gør, hvad vi kan for at sikre, at de sociale rammer er optimale. Lærerteamet spiller en central rolle i at sikre trivsel i den enkelte klasse og på tværs af klasser og årgange. I 1.g-klasserne bliver alle elever desuden tildelt en makker, så vi på den måde bidrager til at sikre, at ingen føler sig alene.

Faglighed og udvikling hænger sammen på skolen. Vi arbejder målrettet med at udvikle undervisningen, så tilrettelæggelsen både tager højde for, at eleverne lærer en masse fagligt og bliver fortrolige med arbejdsformer og arbejdsredskaber, som de får brug for bagefter – uanset hvilken form for uddannelse, der kommer efter studentereksamen. Det er vores mål at levere studenter, der er fagligt stærke, rustet til at tænke innovativt og i stand til at møde verden med et nuanceret syn på de udfordringer, som et moderne, globaliseret og digitaliseret samfund fører med sig.

Det er i det hele taget vigtigt for os, at vi understøtter, at alle elever er klar til den virkelighed, der møder dem efter tre år på gymnasiet. Derfor samarbejder vi både med videregående uddannelser og virksomheder, når det giver mening – så undervisningen bliver så vedkommende og praksisnær som muligt. Samtidig er vi optaget af at skabe gode rammer for kulturmøder. I Globale Gymnasier samarbejder eleverne med kammerater fra andre gymnasier i landet om globale problemstillinger, og vi tilbyder udvekslingsrejser til udlandet for eleverne i vores internationale studieretninger og for elever på tværs af klasserne.

Vi udbyder, som det fremgår af vores informationshæfte, studieretninger med mange forskellige profiler. Det er muligt at vælge studieretninger med en kunstnerisk, sproglig, samfundsfaglig eller naturvidenskabelig profil. I praksis kan man sammensætte sin helt egen studentereksamen, fordi der udover fællesfag og studieretningsfag også er en bred vifte af valgfag at vælge imellem, ligesom den enkelte elev selv vælger sit 2. fremmedsprog. Valget af studieretning finder først sted mod slutningen af grundforløbet, og inden da er alle elever blevet grundigt vejledt, så der bliver tale om et valg på et oplyst grundlag.

Det er mit håb, at I finder de informationer, som I søger her på hjemmesiden og i informationshæftet. Hvis I har behov for yderligere oplysninger, er I mere end velkomne til at kontakte skolen.

Jeg håber på at se både elever og forældre på skolen i fremtiden!

Med venlig hilsen
Susan Mose,
rektor 

Gymnasiereform 2017

Du kan læse om gymnasiereformen fra 2017 på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Vi ses i august!

Besked om optagelse

I uge 12 udsender vi et brev i e-Boks, hvor vi bekræfter at have modtaget din ansøgning.

I slutningen af april får du besked i e-Boks fra den skole, hvor du har fået reserveret en plads (altså ikke nødvendigvis fra din 1.-prioritetsskole)

Du modtager endelig besked om optagelse i din e-Boks senest i uge 27.