Skolens administration er ferielukket i perioden fra og med d. 28. juni til og med d. 7. august.
Vi ved af erfaring, at dette års og tidligere års studenter kontakter skolen med henblik på tilvejebringelse af eksamensbeviser, udskrifter o.l. til brug for ansøgning til videregående uddannelse. Skolen kan ikke være behjælpelig med at fremskaffe dokumentation i denne periode. Studenterbeviser fra år 2004 og frem kan fremsøges på minkompetencemappe.dk

Har du spørgsmål, der vedrører fordelingen af ansøgere til 1.g (det vil sige den skole, du er fordelt til), kan du ringe til Region Syddanmarks hotline på tlf. 61615050 eller sende en mail til: gymnasier@rsyd.dk

Hvis du har andre spørgsmål om din skolestart, kan du sende en mail til mail@sctknud-gym.dk eller ringe til skolens kontor, som åbner igen tirsdag, den 8. august kl. 9.