Kære forældre i 1.g

I indbydes hermed til velkomstmøde på Sct. Knuds Gymnasium fredag den 11. november 2022 kl. 17.00-18.30. Lærerteamet for den enkelte klasse afholder mødet, hvor I vil få mere at vide om skolen og dens hverdag. Undervejs i mødet kigger rektor ind.

Vi forventer, at elever og forældre følges til mødet, og vi opfordrer til, at der ikke arrangeres forfester. Eleverne deltager kun i første del af mødet for at præsentere hinanden og holdet. Efter præsentationen i klasserne deltager alle elever og deres ”onkler og tanter” i borddækning til studieretningsfesten for hele første årgang. Festen arrangeres af SKL (skolens fest- og aktivitetsudvalg) i samarbejde med onkler/tanter, og der vil naturligvis også være lærere med hele aftenen.

På mødet bliver der mulighed for at møde repræsentanter fra skolens forældreforening. Forældreforeningens formål er at styrke kontakten mellem skole og hjem. Dette sker blandt andet ved at forestå forskellige arrangementer rettet mod forældre, elever og ansatte. Derudover yder foreningen økonomisk støtte til elever i forbindelse med studierejser og lignende. Alle forældre opfordres til at blive medlemmer af foreningen. Kontingentet udgør 200 kr. pr. år. Beløbet indbetales på Mobilepay: 83519

Vi opfordrer til, at man tager varmt tøj på, da skolen som bekendt har skruet ned for varmen i forlængelse af påbud fra Børne- og undervisningsministeriet.

Vi glæder os til at se jer og byde jer velkommen som forældre på Sct. Knuds Gymnasium!