Mange steder i landet bliver flere og flere igen smittet af corona. En stor del af dem er børn og unge i alderen 10-29 år. Den udvikling skal vi have stoppet. Men kun ved fælles hjælp kan vi igen få bremset smitten. Vi gjorde det i foråret. Nu er tiden inde til, at vi igen skal smøge ærmerne op – ikke kun for at vaske hænder, men også for at komme den udbredte smitte til livs.

Til det vil vi bede om din hjælp.

Rigtig mange børn, unge og voksne følger allerede Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer for at forebygge smitte. Og til dem skal lyde en stor tak. Men når coronavirussen får så godt fat i danskerne igen – og særligt de unge – må vi desværre konstatere, at vi igen har en stor fælles opgave i at nedbringe smitten.

Derfor beder vi dig som forælder om at tale med dit barn/dine børn om corona og risikoen for smitte. Der vil naturligvis være forskel på relevansen, alt efter om dit barn er otte eller 17 år, men med brevet her sender vi en bred appel til alle forældre på skole- og ungdomsuddannelsesområde.

Hvad kan du gøre?

Du bør aflyse eller melde afbud til alle sociale arrangementer i forbindelse med skole, fritidstilbud og ungdomsuddannelser. Anbefalingen fra myndighederne om at aflyse sociale arrangementer gælder dels private arrangementer, der ikke er arrangeret af institutionen eller skolen, som for eksempel klassefester, fælles fødselsdage, fælles forældrearrangementer, som ofte er arrangeret af forældre eller eleverne selv. Dels gælder det sociale arrangementer eller arrangementer i forbindelse med skoledagen eller uden for almindelig skoletid fx klassefester, fælles morgenmad, lejrskoler og studieture. Tiltagene gælder indtil videre til den 4. oktober 2020.

Du kan opfordre dine børn, der er nået til den alder, at de har mobiltelefon, til at bruge ’smittestop’-app’en. Og gå gerne selv forrest. Du kan finde app’en på smittestop.dk

Du kan vise dine børn, at man kun krammer de venner, som man i for-vejen ses meget med og er tætte på. Og at man stadig godt kan være i kontakt med andre venner via for eksempel sociale medier.

Du kan fortælle dine børn – hvis de er nået en alder, hvor det giver me-ning at tale om det – at der for alle coronasmittede er en risiko for senfølger. Og at der stadig er meget, vi ikke ved om corona, så derfor er det vigtigt, at vi alle bidrager til at bremse smitteudviklingen.

Sundhedsstyrelsen har lavet en pjece rettet til netop de unge, som du måske kan bruge.

Det her er vores forslag. Du kan sikkert finde på mange flere. Det vigtigste er, at vi alle gør noget.

For lad os til sidst slå fast: Ingen af os kan bekæmpe corona alene. Vi er nødt til at stå sammen.

På forhånd mange tak for indsatsen og hjælpen.

Med venlig hilsen Pernille Rosenkrantz-Theil

&

Danske Skoleelever
DGS – Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
Landssammenslutningen af Handelsskoleelever
Erhvervsskolernes Elevorganisation
DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd
KL
Danmarks Lærerforening
Skolelederforeningen
BUPL
BUPL – Lederforeningen
DLO – Daginstitutionernes Lands-Organisation
Frie Fagskoler
Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier
Frie Skolers Ledere
Lilleskolernes Sammenslutning
Kristne Friskoler
Deutscher Schul- und Sprachverein
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne
Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier – Bestyrelserne
Danske HF & VUC
Danske HF & VUC – Bestyrelserne
GL – Gymnasieskolernes Lærerforening
Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening
Ungdomsringen
Ungdomsskoleforeningen
Skole og Forældre
FOLA – Forældrenes Landsorganisation
FGU Danmark
AMU-centrene
TAMU
Danske SOSU-Skoler
Danske Landbrugsskoler
Uddannelsesforbundet
BKF – Børne- og Kulturchefforeningen
FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation
FOA
DA – Dansk Arbejdsgiverforening