Kære forældre i 1.g

I forbindelse med første karaktergivning i 1.g inviteres alle elever med forældre til konsultation onsdag d. 13. marts fra kl. 15:30. (I 1.a er der konsultation tirsdag d. 12. marts)

Hver elev og dennes forældre møder to lærerpar, der som udgangspunkt sammensat af klasseteamet og to andre lærere i klassen.

Samtalen omhandler elevens faglige kompetencer og trivsel på skolen.

Tilmelding

Tilmelding foregår via en formular, som er sendt til elevens skole-e-mail i O365.

Der er tilmeldingsfrist d. tirsdag d. 27. februar kl. 18. Herefter lægger vi tidsplanen hurtigst muligt, og den kan ses i elevernes skema i Lectio.

Konsultationerne starter kl. 15:30, og afhængigt af antallet af tilmeldinger i hver klasse er de planlagt som udgangspunkt i tidsrummet 15:30-ca. 20:00.

BEMÆRK: Vi lægger tider på uden længere pauser, så hvis der er få tilmeldte i en klasse, slutter konsultationerne tidligere.

Vi glæder os til at se jer på Sct. Knuds Gymnasium!


Forældreforeningen

Forældreforeningens formål er at styrke kontakten mellem skole og hjem. Dette sker blandt andet ved at forestå forskellige arrangementer rettet mod forældre, elever og ansatte.
Derudover yder foreningen økonomisk støtte til elever i forbindelse med studierejser og lignende. Alle forældre opfordres til at blive medlemmer af foreningen. Kontingentet udgør 200 kr. pr. år. Beløbet indbetales på Mobilepay: 83519

Forældreforeningen