33 klasser og 104 ansatte er tilbage på skolen

11. august var første skoledag i et forhåbentligt normalt skoleår. Der er ganske få restriktioner tilbage – en af dem er, at vi ikke kunne samle alle skolens elever og ansatte til årets første samling, men måtte holde årgangsvise “Velkommen-til-det-nye-skoleår”-samlinger.

Vi glæder os til at tage det nye skoleår i brug og til at få alle nye og gamle elever ind under huden. Vi vil stå på tæer for at få eleverne til at opleve vores tre værdier fællesskab, faglighed & udvikling som det centrale i deres gymnasieliv.
Vi ved, at vores skønne elever vil hinanden og vil knokle for at få knudsånden til at indtage lokalerne og fællesarealerne igen. Ikke mindst i vores elevkantine, hvor vi i resten af august måned desværre kun må have halvdelen af vores elever på en gang. Vi kan næsten ikke vente til, at alle klasser indtager deres borde i kantinen snart igen.