Alle vore elever var i dag samlet i Elevkantinen til en fællestime om samtykke og seksuelle grænser i en tid, som på mange måder kan synes grænseløs. Oplægget bestod både af foredrag og anonyme, interaktive meningsmålinger blandt eleverne.

Agnete og David arbejder i Sex & samfunds ung til yngre-tjeneste og fællestimen kredsede om at være ung i en grænseløs og grænsesøgende tid, hvor der også kan være brug for at opstille til tider ret markante grænser.

Sex & samfund arbejder for, at alle har lov at have deres grænser, og at alle respekterer disse grænser ud fra termerne

  • tryghed
  • tilpashed
  • respekt
  • frivillighed
  • grænser
  • LYST.

Gennem brug af små cases i form af korte filmklip og løbende interaktive afstemninger om lovgivning, flertalsmisforståelser o.l. var et af Agnete og Davids hovedbudskaber, at vi skal være gode til at (af)læse hinandens kropssprog og sikre os, at der er overensstemmelse mellem den andens sprog og kropssprog, for at der kan være tale om et gensidigt samtykke parterne imellem.