Endelig!

Efter 55 virtuelle skoledage på Teams, kunne vi fra mandag d. 15. marts hejse flaget og byde de første elever tilbage på matriklen – men kun udendørs. I de to uger op til påske havde vi på den måde 4-5 klasser fra 1.-2.g i udeskole om dagen i til lejligheden opstillede telte på plænen. Ved ankomst skulle eleverne fremvise deres “Coronapas”.

Det var virkeligt dejligt at se eleverne igen – på trods af at det den første dag var 4 grader og småregn i løbet af formiddagen. Rudi og 2.i havde besøg af Fyens, som ganske rigtigt konstaterede, at “… intet kunne fjerne gymnasieelevernes glæde ved at være tilbage“. Underviserne havde kreativt planlagt en god blanding af sociale trivselstiltag iblandet faglige aktiviteter, og i løbet af de to uger havde vi klasserne på byvandringer, på ture til Fruens Bøge og skovsøen – og et til lejligheden indkøbt institutionsårskort til Odense Zoo, der ligeledes netop var genåbnet, blev flittigt benyttet.

Imens skrev 3.g-årgangen deres studieretningsprojekt, SRP, og de fik også lov i løbet af de fjorten dage at komme på skolen til en skrivedag – endda inde i varmen i lokalerne.

Efter påskeferien er vi kommet så langt i genåbningen, at alle må være indendørs, men dog kun med 50% fremmøde. Det betyder, at eleverne på skift er en uge på skolen og en uge hjemme. Genåbningen er betinget af, at alle på skolen har Coronapas, og som en del af den politiske aftale har vi åbnet et testcenter på skolen, som står for at supervisere selvtestning hver mandag og onsdag.

Vi er i skrivende stund kommet igennem de første uger uden ny smitte på skolen, og vi håber, denne gode udvikling fortsætter! Vores skole skal være fyldt med elever – det er det, der giver størst trivsel for elever, lærere, ledelse og øvrige ansatte – og det er trivsel, der er grundlaget for den læring, vores elever er kommet for at tilegne sig. Pas derfor fortsat på i de kommende måneder, og overhold de kendte råd, så vi sammen kan undgå smitteudbrud på skolen:

  • vask/sprit hænder
  • nys i albuen
  • undlad at kramme, at dele vanddunke o.l.
  • bliv hjemme, hvis du er syg.

 

Genåbning: Gråt, vådt og koldt