Sct. Knuds Gymnasiums forældreforening inviterer dig torsdag d. 24. november kl. 19-20:30 til foredrag med psykolog Tina Malchow-Møller. Foredraget giver dig indsigt i din forældrerolle i en præstationskultur og er en opfølgning på en fællestime med Tina Malchow-Møller samme dag for alle skolens elever.

Alt for mange rapporter har i alt for mange år dokumenteret, at alt for mange unge mistrives. Og nej, det er ikke bare, fordi vi er begyndt at fokusere på det, eller fordi nutidens unge klynker mere, end vi andre gjorde, da vi var unge. Og ja, vi har desværre at gøre med et reelt problem, som både de unge selv, vi voksne og de professionelle omkring dem er nødt til at forstå og tage alvorligt!

Forældreforeningen på Sct. Knuds Gymnasium indbyder derfor alle i forældrekredsen til vores elever til denne aften under overskriften ”Det perfekte helvede… Ungdomsliv anno 2022”

Psykolog Tina Malchow-Møller vil fra en psykologisk og sociologisk vinkel give et dybere indblik i, hvad der kendetegner nutidens ungdomsliv og de unges udfordringer samt give sit bud på, hvad man som forælder kan GØRE for at hjælpe ikke bare sin egen unge, men alle unge med at lære at VÆRE i nutidens ungdomsliv.

Tina Malchow-Møller er cand. psych. autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi og supervision. Hun har en lang karriere bag sig, hvor hun har arbejdet med bl.a. misbrug, ambulant og stationær psykiatri, sorg og krise samt unge og voksne på uddannelsesområdet. Hun har derfor stor erfaring med både den direkte kontakt med unge og voksne, undervisning og supervision af mange forskellige fagprofessionelle samt personlig-professionel ledelsesudvikling.

Elever i kantinen


Forældreforeningen – hvad er det for en størrelse på en ungdomsuddannelse? Man kan umiddelbart tænke, at der i dagligdagen ikke skulle være behov for en forældreforening på et gymnasium, men som skole er vi utrolig taknemmelige for eksistensen af foreningen og for de forældre, der stiller deres tid til rådighed i arbejdet med vores nuværende og tidligere elever.
Medlemskontingentet fra forældre og andre, som melder sig ind i foreningen, gør en stor forskel for vores gymnasium. Der sidder fx i alle klasser elever, hvor økonomien i familien kan gøre det svært at medvirke på en studietur. Ikke kun i den daglige undervisning, men også når der er tale om studierejser, får klasser faglige og sociale oplevelser, der ryster dem tættere sammen, end de var i forvejen. Vi må ikke selv støtte enkelte elever økonomisk, så her træder forældreforeningen til og giver et tilskud. Det betyder utrolig meget for os som skole, at vi på den måde har mulighed for at få alle med!
Forældreforeningen modtager og vurderer også, gennem midler i en selvstændig fond, legatansøgninger fra tidligere elever fra skolen, der eksempelvis søger støtte til studieophold i udlandet.