AT - almen studieforberedelse

AT står for almen studieforberedelse. Du møder AT gennem alle dine gymnasieår i form af forskellige tværfaglige forløb. Der er udarbejdet en progressionsplan for AT, som sikrer, at du gennem dine forløb rustes til det afsluttende eksamensforløb i 3.g. Til eksamen eksamineres du med afsæt i en synopsis, som sendes til censor, og et talepapir, som du medbringer til selve eksaminationen.

 

Informationssøgning

Kompendium til informationssøgning.

AT vejledningsguide

Ved brug af denne vejledningsguide vil du i højere grad indtage rollen som studerende, mens dine lærere i højere grad vil indtage rollen som vejledere.

Brugen skal ses som et tilbud
- ikke et krav.

En vejledningsguide til AT-eksamen