Skrivestue

Skrivestuen er et tiltag, der er rettet mod elever, der er kommet bagud med deres skriftlige afleveringer.
I skrivestuen kan disse elever indhente det forsømte arbejde.
Skolen kan ifølge bekendtgørelsen (kap. 6, § 96, stk. 5) stille krav om elevers tilstedeværelse i forbindelse med skriftligt arbejde, hvilken denne foranstaltning gør brug af.