Læsevejledning på Sct. Knuds Gymnasium

I begyndelsen af gymnasieforløbet gennemfører klassens lærere – med support fra læsevejlederen - et forløb i faglig læsning. Forud for forløbet gennemfører dansklæreren en læsescreening, som analyseres og gives tilbage til eleverne. Eleverne kender derfor deres læsehastighed, før de påbegynder kurset, og elever med svære problemer tilbydes ekstra hjælp af skolens læsevejleder.

  • Læsevejlederen tilbyder korte intensive kurser til elever, der har problemer med læsning og/eller stavning. Nogle elever læser så langsomt, at det er et problem at nå lektierne i hverdagen. Læsevejlederen hjælper med læsestrategier og læsetræning. Tilsvarende tilbydes intensiv undervisning til elever, der har problemer med stavning og med at udtrykke sig korrekt skriftligt.
  • Læsevejlederen kan desuden ansøge om it rygsæk til elever, der skønnes at kunne have nytte af it støtteprogrammer til både læsning og stavning (it rygsækken indeholder en pc med relevante programmer og en scanner). I forlængelse heraf vejledes i brug af pc'ens programmer.
  • Læsevejlederen hjælper elever med læse/staveproblemer med at søge om forlænget forberedelsestid til eksamener.Læsevejledningen er et tilbud og dermed frivillig. Undervisningen er som regel individuel og foregår uden for skoletid - evt. i mellemtimer - efter aftale mellem elev og læsevejleder.

 

Læsevejlederforening

Læsevejlederforeningens hjemmeside:

Klik