Ekstraundervisning

Der tilbydes faglig ekstraundervisning efter behov. En forudsætning for ekstraundervisning er, at faglæreren vurderer, at eleven er motiveret for den ekstra indsats. Det er samtidig en forudsætning, at eleven ikke forsømmer den daglige undervisning.

Ved længerevarende dokumenteret sygdom (2 uger eller mere) tilbydes ekstraundervisning i fag, hvor eleven har svært ved selv at indhente det forsømte.