Evaluering

På Sct. Knuds Gymnasium har vi en evalueringsplan, som er en oversigt over, hvornår og hvordan der evalueres i løbet af skoleåret i 1.g - 3.g. Som det fremgår af evalueringsplanen, evalueres undervisningen mindst to gange om året, og den ene gang er det skriftligt. Af planerne fremgår det endvidere, hvornår der er mulighed for, at elever og lærere drøfter den enkelte elevs kompetencer. Disse drøftelser har form af konsultationer eller elevsamtaler.

Evalueringsplanen er et led i skolens kvalitetssikringsprogram, og målet er bl.a. at vurdere standpunkt samt at sikre mulighed for optimering af udbyttet af undervisningen og arbejdsmiljøet og det sociale miljø på skolen i det hele taget.Evalueringsplaner

· 1.g (pdf)

· 2.g (pdf)

· 3.g (pdf)