Studielånefonden

Som student fra Sct. Knuds Gymnasium har du mulighed for at ansøge om et rentefrit lån på kr. 10.000. Midlerne hertil stilles til rådighed af Lektor H. Casparijs Lånefond.

Det er en betingelse for at kunne optage lån, at du er godt i vej med din videregående uddannelse, og du forpligter dig til at påbegynde tilbagebetaling fem år efter lånets optagelse.

Blanket til ansøgning om lån fås ved henvendelse til skolens administrationskontor.