MedarbejderTrivselsUndersøgelse (MTU) og ArbejdsPladsVurdering (APV)

Strategi5

Alle skoler er forpligtede til mindst hvert tredje år at gennemføre en medarbejdertrivselsundersøgelse og en arbejdspladsvurdering, der undersøger de fysiske og psykiske forhold på arbejdspladsen.

På Sct. Knuds Gymnasium er den seneste undersøgelse blevet gennemført i skoleåret 2014-15, og resultatet kan ses her.