Lektor H. Casparijs Fond

Som dimittend fra Sct. Knuds Gymnasium har du mulighed for at ansøge om et legat på max 15.000 kr. fra Lektor H. Casparijs Fond.

Det er en betingelse for at kunne modtage legatet, at du er godt i vej med din videregående uddannelse og står foran et udlandssemester.

Blanket til ansøgning om lån findes her.