Adgang til Lectio kræver login

For at Lectio kan leve op til persondataforordningen, er adgangen til oplysninger på Lectio beskyttet bag login. Dette gælder også adgang til hver enkelt elevs skema, som tidligere lå offentligt tilgængeligt på Lectio.

Inden eksamen vil der komme offentlige links på Lectio til undervisningsbeskrivelser for de enkelte hold, da det er samme måde, de formidles til holdenes censorer på.

På ungdomsuddannelserne er der ikke mulighed for at få forældrelogin til Lectio, men vi lover at gøre os umage med at informere om aktiviteter på skolen her på skolens hjemmeside, på vores facebookside og på vores Instagram-profil.

Facebook

 

Instagram