Forældrekonsultation

1.g-elever og deres forældre inviteres hermed til forældrekonsultation tirsdag den 26. februar 2019 i tidsrummet kl. 15.45-20.00.
Der bliver lejlighed til at tale med klassens lærerteam suppleret med to af klassens øvrige lærere. Konsultationen varer i alt ca. 20 min, og de 4 lærere sidder parvis i 2 lokaler.

Der vil desuden efter forudgående aftale være mulighed for at træffe en af skolens studievejledere samt skolens rektor, Susan Mose. Kontakt os på mail@sctknud-gym.dk.

I tilmelder jer konsultationen fra elevernes forside i Lectio, hvor der er et link med titlen konsultation. Der er frist for tilmelding tirsdag den 19. februar 2019.
Oversigt over tids- og lokaleplan udmeldes ligeledes på elevens Lectio-forside senest 22. februar 2019.

Forældrekonsultationer er et tilbud til elever og forældre. Det er frivilligt, om man benytter sig af dette tilbud.

Lectio