Forældreforening

Forældreforeningen har som sit formål dels at styrke kontakten mellem skole og hjem blandt andet ved at forestå forskellige arrangementer rettet mod forældre, elever og ansatte og dels at yde økonomisk støtte til elever i forbindelse med studierejser og lignende. Endelig uddeler foreningen årlige legatmidler fra Lektor H. Casparijs Fond.

Alle forældre opfordres til at blive medlemmer af foreningen. Kontingentet udgør 200 kr. pr. år og indbetales på reg.nr. 1551 kontonr. 9180430927.

Forældreforeningens bestyrelse modtager meget gerne henvendelse fra forældrene om stort og småt, herunder ønsker om arrangementer.

Bestyrelsen er sammensat således:

 • Henriette Berwick (forældrerepræsentant)
  tlf. 53353165
 • Helene Borch Grønlund (forældrerepræsentant)
  tlf. 30111682
 • Inger Olsen (forældrerepræsentant)
  tlf. 21217828
 • Claus Rasthøj (forældrerepræsentant)
  Tlf. 2075552
 • Signe Poulsen (lærerrepræsentant)
  tlf. 6591 9944
 • Heino Aggedam (ledelsesrepræsentant)
  tlf. 6311 5671

 

Aktiviteter i forældreforeningen 2018-2019
Forældreforeningen har indgået et samarbejde med Odense Højskoleforening. Samarbejdet indebærer, at foreningen kan afholde arrangementer på skolen, og at forældreforeningens medlemmer har fri adgang til at deltage.

Find arrangementer, der finder sted på Sct. Knuds Gymnasium på Odense Højskoleforenings hjemmeside.