Sikker og fortrolig kommunikation med Sct. Knuds Gymnasium

Al mailkorrespondance fra Sct. Knuds Gymnasium til eksterne modtagere er i udgangspunktet krypteret. Har du brug for at skrive til skolen, og vil korrespondancen komme til at indeholde fortrolige/personfølsomme oplysninger (det kunne være cpr-nummer, helbredsoplysninger, private forhold eller lignende), skal du sende en mail til den medarbejder, du ønsker at kommunikere med (alternativt skolens hovedmail der er mail@sctknud-gym.dk). I din mail skal du bede om at få tilsendt en OME-krypteret mail. Skolens medarbejder vil derefter starte en sikker korrespondance med dig. Modtager vi mails fra dig med/om fortrolige/følsomme oplysninger, og har du ikke bedt os starte en krypteret forbindelse, antager vi, at du på anden vis sender krypteret, eller at du er indforstået med den risiko du løber.

Bemærk i øvrigt, at fortrolige/følsomme oplysninger ikke bør opbevares/sendes i systemer, som man ikke har tiltro til. Har du modtaget en krypteret mail, og har du problemer med at åbne/besvare den, så kontakt skolen pr. telefon.

Lectio må ikke benyttes til kommunikation om fortrolige/følsomme oplysninger.