Samfundsfaglige

  • Forside
  • EN-Ps
  • SA-Ke
  • SA-EN

 

Video om de samfundsfaglige studieretninger
produceret af elever fra Sct. Knuds Gymnasium

Samf.fagl. studieretn.

 EN-Ps (AB)
 · engelsk - psykologi

 SA-Ke (AB)
 · samfundsfag - kemi

 SA-EN (AA)
 · samfundsfag - engelsk

Din studieretning

Anvend studieretningsguiden til at sammensætte dit eget gymnasieforløb.

Studieretningsguiden ...

Samlet oversigt

Se den samlede studieretningsoversigt her.