Naturvidenskabelige

  • Forside
  • BI-Ke
  • BI-Id
  • FY-MA
  • KE-MA
  • MA-Fy-Ke
  • BT-MA
  • MA-Fy-Sa

 Læs endvidere om studieretningen med samfundsfag og kemi.

 

Video om de naturvidenskabelige studieretninger
produceret af elever fra Sct. Knuds Gymnasium

Naturv. studieretn.

 BI-Ke (AB)
 · biologi - kemi

 BI-Id (AB)
 · biologi - idræt

 FY-MA (AA)
 · fysik - matematik

 KE-MA (AA)
 · kemi - matematik

 MA-Fy-Ke (ABB)
 · matematik - fysik - kemi

 BT-MA (AA)
 · bioteknologi - matematik

 MA-Fy-Sa (ABB)
 · matematik - fysik - samfundsfag

Din studieretning

Anvend studieretningsguiden til at sammensætte dit eget gymnasieforløb.

Studieretningsguiden ...

Samlet oversigt

Se den samlede studieretningsoversigt her.