Studieretningsoversigt 2016

  • Oversigt
  • Studieretningsgenerator

 

STUDIERETNINGER 2016
Studieretningsfag
Adgangs-
kortet
Sproglige studieretninger
Engelsk - Spansk SP A EN A Sa B
Engelsk - Tysk TY A EN A Sa B
Engelsk - Mediefag EN A Mf B Sa B
Samfundsfaglige studieretninger
Engelsk - Psykologi EN A Sa B Ps B
Samfundsfag - Kemi SA A Ke B Ma B
Engelsk - Samfundsfag SA A EN A Ma B
Kunstneriske studieretninger
Engelsk - Musik EN A Mu A Ma B
Engelsk - Musik EN A Mu B Ma B
Naturvidenskabelige studieretninger
Biologi - Kemi BI A Ke B Ma B
Biologi - Idræt BI A Id B Ma B
Fysik - Matematik FY A MA A Ke B
Kemi - Matematik KE A MA A Fy B
Matematik - Fysik - Kemi MA A Fy B Ke B
Bioteknologi - Matematik BT A MA A Fy B
Matematik - Fysik - Samfundsfag MA A Fy B Sa B


Se også studieretningshæftet på elektronisk form.

"Adgangskortet"

I adgangskortet kan du se, hvilke fag og niveauer, der passer til hvilke videregående uddannelser:

Klik på pilene i sidste kolonne ud for de enkelte studieretninger.

Din studieretning

Brug Studieretninger 2016 > Fanen "Studieretningsgenerator" til at sammensætte dit eget gymnasieforløb.

Valgfag

Se vores udbud af valgfag.