Studieretninger

Sprog

Sproglige

Studieretninger med fokus på engelsk, tysk, spansk og mediefag

Læs mere
SA_nov14

Samfundsfaglige

Studieretninger specielt med fagene samfundsfag, kemi og engelsk

Læs mere
KR_nov14

Kreative

Studieretning med fagene musik og engelsk

Læs mere
NV_nov14

Naturvidenskabelige

Studieretninger med fokus på fysik, kemi, biologi, bioteknologi, idræt og matematik

Læs mere

Aktuelt

Aabent Hus 1

Åbent Hus

Tirsdag den 27. januar 2014 kl. 19:00 afholdes orienteringsmøde for kommende elever og deres forældre.

Læs mere
Khader1

Foredrag med Naser Khader

Tirsdag den 25. november 2014

Læs mere